top of page

OPPDRAG & VISJON

Selskapet Deg og jobb AS blir utviklet i tråd med oppdraget, visjonen og verdiene til selskapet. 

OPPDRAG

Fremtidens arbeidsliv

Å skape et bærekraftig arbeidsliv ved at selskapet Deg og jobb AS skal være en brobygger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at vi sammen bygger fremtidens arbeidsliv.

VISJON

Bevisstgjøring og normalisering

Deg og jobb AS skaper bevissthet rundt valg, handlingsmønstre og tanker som et steg mot økt livskvalitet, robusthet og bedre mental helse i arbeidslivet for ledere og arbeidstakere.

VERDIER I DEG OG JOBB AS

Deg og jobb AS oppmuntrer til nysgjerrighet og mer åpenhet rundt tanker, følelser og handlingsmønster som vi opplever i hverdagen og arbeidslivet. Vi jobber aktivt med å øke bevisstheten om arbeidslivet og hverdagens utfordringer, normaliserer samtaler rundt disse temaene og bygger fremtidens arbeidsliv på denne måten.

 

Gjennom vårt engasjement som brobygger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og ulike generasjoner i arbeidslivet ønsker vi å skape et bærekraftige arbeidsmiljø og arbeidskultur som blir en naturlig del av hverdagen. Vi tror på at gjennom bevisstgjøring, åpenhet og støttende tiltak så kan vi bidra til et arbeidsliv som ikke bare er produktivt, men også gir økt livskvalitet og robusthet for den enkelte. Noe som sikrer mindre utbrenthet, sykemeldinger og tapt livsgnist. 

 

Det vi formidler skal være ærlig, faktabasert og nært, slik at den enkelte kan relatere informasjonen tilbake til seg selv, og samtidig oppnå økt forståelse for seg selv og sine kollegaer.

Abonner på nyhetsbrev

Registrer deg på vårt nyhetsbrev så vil du få tilgang til spennende nyheter først, karriereråd, tips til personlig vekst i arbeidslivet, konkrete verktøy til hverdagen din og andre oppdateringer

fra Deg og jobb & Maria Steinstø.

Thanks for submitting!

bottom of page