top of page

TJENESTER

Deg og jobb AS og Maria Steinstø tilbyr foredrag, workshops, rådgivning, konsulenttjenester og 1:1 samtaler.

 

Maria kombinerer personlige erfaringer og historiefortelling med kunnskap og forskning. Hun er engasjert, deler mye og glad i å formidle.

Deg og jobb AS og Maria Steinstø har til sammen over 25.000 følgere spredd på ulike kanalar. Det er ukentlig interaksjon, dialog og mennesker som søker hjelp, råd og veiledning i jobbrelaterte spørsmål. Selskapet har samlet opp unik innsikt og kunnskap om hva vi trenger for å bli mer robuste arbeidstakere, med økt livskvalitet. Denne unike innsikten tilbys inn i tjenestene. 

 

Det handler om kommunikasjon, grensesetting, å være god nok, gi slipp på dårlig samvittighet, skam, perfeksjonisme, økt selvfølelse og egenverdi, tørre å ta sjanser og muligheter, bedrager syndrom og å være autentisk på jobb.

 

Det handler også om å bygge bro mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, mellom nye og eldre generasjoner i arbeidslivet og sammen skape et moderne og fremtidsrettet arbeidsliv. Et bærekraftig arbeidsliv for deg og meg, men også for velferdssamfunnet og næringslivet.

 

Målet er å skape bevisthet og normalisering rundt tanker, følelser og handlingsmønster som kan oppstå i arbeidslivet, og som påvirker vår livskvalitet og hverdag.

1

FOREDRAG

Deg og jobb AS har gjennomført flere foredrag for private og offentlige aktører. Det foreligger ferdige foredragspakker, men det er også mulig å etterspør et skreddersydd foredrag tilpasset dine eller bedriftens utfordringer.

2

WORKSHOPS

Deg og jobb AS tilbyr workshops slik at deltagerne sitter igjen med konkrete tips og verktøy til jobbhverdagen.

Det tilbys ferdiglagde workshops, men det er også mulig å etterspør ønsket tema.

3

RÅDGIVNING

Deg og jobb AS tilbyder rådgivning, konsulenttjenester og 1:1 samtaler. Da kan individer eller bedrifter få skreddersydde løsninger basert på ønsket tema eller utfordringer de opplever i arbeidslivet og -miljøet.

FOREDRAG

Maria Steinstø og Deg og jobb AS kombinerer personlige erfaringer og historiefortelling med teori, forskning og fakta. Med engasjement, sårbarhet og en passion for formidling blir foredragene formidlet til deltagerne. 

 

Målet er at de som har lyttet til foredragene skal sitte igjen med en følelse av:

  • Økt forståelse for seg selv, og hvordan en tenker, føler og handler.

  • Inspirert til å gjøre en eller flere aktive handlinger som øker livskvaliteten.

  • Forebygge og bevisstgjøring av tanker og handlinger i arbeidslivet og hverdag.

FOREDRAGSPAKKER

Tid: 40-55 minutt

Fra student til arbeidslivet -
ting du ikke visste du trengte
å vite.

Et foredrag som skal sikre bedre onboarding til arbeidslivet. Et foredrag som forteller om følelser, tanker og handlingsmønster som kan oppstå som jobbsøker, ny i jobb eller som ung arbeidstaker. Hvordan det er å være ung voksen, ta ansvar for eget liv, overganger, kvartalskrise, bedragersyndrom - når alt er nytt og litt skremmende. 

Et foredrag som skal skape mer robuste unge mennesker i arbeidslivet.

Tid: 30-45 minutt

Generasjon Z inntar arbeidslivet - et pågående generasjonsskifte
i arbeidslivet

Maria har over 25.000 følgere til sammen på flere some-kanaler. Ukentlig får hun innsikt og kompetanse om de yngre arbeidstakerne. De deler tanker, bekymringer og spørsmål. Denne informasjonen er systematisert til et foredrag slik at arbeidsgivere, ledere, HR og andre som jobber med mennesker kan få viktig innsikt og kompetanse om hva den nye generasjonen i arbeidslivet trenger for å bli mer lojale, robuste og prestere bedre på jobb. 

Tid: 30-45 minutt

Quiet quitting - hva er det og hvorfor bør du som leder bry deg?

"Quiet quitting" traff sosiale medier som en rakett etter korona-pandemien. Det er flere millioner visninger på emneknaggen, og det er mye diskusjon og skriveri om hva denne trenden egentlig er? Maria har god innsikt og har samlet mye informasjon om trenden, hvorfor du ikke skal fnyse den bort som arbeidsgiver og hva trenden kan fortelle om dine ansatte. Et viktig foredrag om mental helse, den yngre generasjonen og hvordan du kan snu før det er for sent som leder, HR eller arbeidsgiver.

Tid: 40-60 minutt

Deg og jobb - et personlig foredrag om Maria sin historie koblet sammen med teori og psykologi

Maria sitt møte med arbeidslivet var alt annet enn enkelt. Maria forteller ærlig og sårbart om perioden som jobbsøker, å søke ekstern bekreftelse som arbeidstaker og hvordan hun som "flink" nesten ødela seg selv i arbeidslivet. En historie koblet sammen med teori og psykologi. Et personlig og nært foredrag hvor flere vil kunne kjenne seg igjen og sitte igjen med større innsikt for seg selv.

WORKSHOPS

Maria Steinstø og Deg og jobb AS kombinerer personlige erfaringer og historiefortelling med teori, forskning og fakta. Med engasjement, sårbarhet og en passion for formidling blir foredragene formidlet til deltagerne. Workshopene er et steg videre fra foredrag, hvor det gis mer tyngde og aktiv deltagelse fra den som deltar.

 

Målet er at de som har deltatt på workshopene skal sitte igjen med en følelse av:

  • Verktøy og informasjon til å lære håndtere arbeidslivet og hverdagen bedre.

  • Økt forståelse for seg selv, mønstre og faktorene i livet som påviker oss.

  • Økt robusthet, konkrete tips og verktøy til å stå i arbeidslivet og hverdagen.

WORKSHOPSPAKKER

Tid: 2,5 - 4 timer

Flinke mennesker på jobb - kommunikasjon og grensesetting

En workshop som har fokus på mennesker med personlige egenskaper som flink, perfeksjonistisk og/eller pliktoppfyllende. Vi jobber med tema som kommunikasjon, grensesetting, tilbakemeldinger, forventningsavklaringer, bekymringer i jobb og effektivitet og produktivitet. 

En lavterskel workshop som de aller fleste har nytte av i arbeidslivet. 

Tid: 3-5 timer

Selvfølelse, selvbilde og

selvtillit på jobb

En workshop som går mer i dybden av oss selv, hvor vi lærer om selvfølelse, selvtillit og selvbilde i jobbsammenheng. Hvordan henger dette sammen med vårt arbeidsliv og livskvalitet? Vi snakker om identitet, verdi, å være god nok, dårlig samvittighet, ekstern bekreftelse, lykkeforskning og den indre samtalen. En workshop for de som er interessert i personlig vekst og utvikling.

Tid: 6-8 timer

Hva vil jeg i hverdagen min?

Mange av oss vandrer hvileløst rundt i dagen samfunn uten å helt vite retning og hvordan vi endte opp her og der. Noen kjenner på utilfredshet og indre uro over at livet skulle vært mer. I denne workshopen jobber vi med verdier, å tørre å være autentisk, følge egne drømmer og gjøre de om til mål. En workshop for de som ønsker retning og mer kontroll på livets utvikling. 

Tid: 3-6 timer

Work-life-balance - en myte eller er det faktisk mulig?

Maria Steinstø & Sarah Uldal

En workshop i samarbeid mellom Maria Steinstø og Sarah Uldal fra Uldal Rådgivning. Vi ser på utfordringer i dagens hverdag, hvordan flere av oss opplever å stå i spagaten og om det er mulig å oppnå work-life balanse? Prioritering, grensesetting, verdier og annet er noe vi jobber oss gjennom for å se om det er mulig å skape mer rom for økt livskvalitet i hverdagen. 

RÅDGIVNING

Deg og jobb AS og Maria Steinstø tilbyr tjenester innenfor konsulentvirksomhet og rådgivning. 

ULIKE TJENESTER

Tid: 45 minutt

1:1 samtaler

Maria Steinstø tilbyr 1:1 samtaler om karriere, vekst og utvikling i arbeidslivet og hverdagen. Dette er et tilbud til deg som er usikker på hvor du står i jobb, sliter med arbeidsmotivasjon eller vurderer nye muligheter i karrieren eller vil sparre om CV, søknad og/eller intervju.

Maria kan være en god lytter og sparringspartner.

Tilbys digitalt og fysisk (Kristiansand). 

OBS: Dette tilbudet kan ikke erstatte psykolog, helsehjelp eller annet, men fungerer som et lavterskel tilbud for deg som er usikker på din situasjon i arbeidslivet eller hverdag.

Tid: etter avtale

Rådgivning, konsulentttimer

Deg og jobb AS tilbyr konsulentvirksomhet og rådgivning på timebasis for å skreddersy løsninger og workshops for det enkelte firma.

Tid: etter avtale

Foredrag eller workshops skreddersydd til aktøren

Deg og jobb AS tilbyr skreddersydde foredrag eller workshops for aktører som har spesifikke ønsker eller utfordringer. 

For priser, mer informasjon eller booking av tjenester

bottom of page