top of page

UTFORDRINGER I ARBEIDSLIVET

Det er mye spennende som skjer med arbeidslivet i årene som kommer. Nye trender på sosiale medier, nye generasjoner, teknologiutvikling og mye mer.

Likevel står vi også ovenfor utfordringer.

Disse utfordringene er noe Deg og jobb AS brenner for å gjøre noe med slik at vi kan bygge fremtidens arbeidsliv - som tar vare på enkeltmennesket og sikrer vekst for næringslivet og velferdssamfunnet vårt.

Samfunnsøkonomi

Hvert år så taper det norske arbeidslivet 370 milliarder i produksjonstap på grunn av sykdom og for tidlig død, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Oslo (UiO) gjort på data fra 2019. Det er 10,5% av Norges BNP i 2019 (kilde). 60% av produksjonstapet er to grupper: «psykiske lidelser og rus» og «muskel- og skjelettlidelser».

Sykefravær og næringsliv

I tillegg vet vi at de første 16 dagene av et sykefravær skal arbeidsgiver betale, og denne kostnaden tilsvarer 55 369,- NOK for en ansatt som tjener 50 000,- i snitt før skatt i måneden. I tillegg kan det komme ekstrakostnad med vikar (kilde).

Mental helse

Undersøkelsen til Academic Work viser at 8 av 10 unge arbeidstakere har vært utbrent eller vært i farsonen for å bli utbrent (2023). Det som oppgis som grunnlag for utbrenthet er dårlig ledelse, for høy arbeidsmengde og for lav bemanning (kilde).

Nye generasjoner

Vi står i et pågående generasjonsskifte i arbeidslivet hvor gen Z og millennials stadig blir en større del av arbeidskraften. Gjennom sosiale medier, økt fokus på mental helse og annet har flere og flere av de yngre arbeidstakerne ytret nye metoder og måter å jobbe på. 

Velferdsstaten

Vi blir stadig færre arbeidstakere per pensjonist. De eldre lever stadig lengre i samfunnet etter pensjonsalder og de yngre føder færre barn. Det fører til at færre menneske skal bidra til å holde velferdssamfunnet i gang og de goder NAV tilbyr. Da er det nødvendig at flest mulig klarer å stå i arbeidslivet.

Grenseløst arbeidsliv

I dagens samfunn er det hastverk og mye som skal bli gjort i de fleste jobber. Det er få arbeidsgivere og ledere som setter grenser for arbeidsmengde, og arbeidstakere som søker ekstern bekreftelse står i fare for å jobbe seg utbrent. Ledelse må ha økt fokus på sosial intelligens og støtte for den enkelte. 

Teknologiutvikling

Vi står i en rivende teknologiutvikling. Arbeidslivet blir stadig mer effektivt og produktivt, samtidig som jobber blir erstattet med maskiner, roboter og kunstig intelligens. Samtidig gjør teknologien oss mer tilgjengelig, noe som gjør at det er vanskelig å logge av jobb.

Følgere på sosiale medium 

Deg og jobb AS og Maria Steinstø har til sammen over 25.000 følgere spredd på ulike kanalar. Det er ukentlig interaksjon, dialog og mennesker som søker hjelp, råd og veiledning i jobbrelaterte spørsmål. Selskapet har samlet opp unik innsikt og kunnskap om hva vi trenger for å bli mer robuste arbeidstakere, med økt livskvalitet.

Ønsker du mer informasjon om Deg og jobb AS og tjenester

bottom of page